Prodej


Čerpadla a čerpací systémy

Čerpadla do vrtů a šachet

IXO
Úplně nebo částečně ponořené, monoblokové odstředivé čerpadlo (min. hloubka ponoření 0,1 m), s nízkou úrovní vstupu, sací síto s max. velikostí oka 2,5 mm. Použití: zásobování vodou a postřikovací systémy, malé závlahy a mycí linky (podlahy, auta, atd.), využití dešťové vody a vody ze studní, nádrží a cisteren.




S 100D
Vícestupňová ponorná čerpadla do vrtů, vyrobená z nerezové oceli a plastů pro průměry studní od 100 mm (4 palce); k dispozici s jednofázovými a třífázovými motory s krátkým kabelem. Použití: domácí zásobování vodou, zavlažování a kropení, snižování hladiny spodní vody, požární systémy, chladící okruhy, rovněž jako zesilování tlaku a klimatizační systémy.




UPA
Jedno nebo vícestupňová odstředivá čerpadla článkové konstrukce, pro vertikální a - v závislosti na počtu stupňů - horizontální instalaci; radiální nebo smíšený hydraulický systém, k dispozici se stočeným průměrem oběžných kol; pohon ponorným motorem. Použití: čerpání čisté nebo lehce znečištěné vody ve všeobecném zásobování vodou, zavlažování a kropení, snižování a odčerpávání hladiny spodní vody, zvyšování tlaku, nouzové zásobování vodou, doly a fontány atd. Sací těleso mezi čerpadlem a motorem, vybavené sítem pro ochranu čerpadla před hrubými nečistotami v kapalině. Dovolený obsah písku v kapalině: 50 g/m#. Čerpadla volitelně se zpětným ventilem nebo připojovacím dílem. Typy: S 100D, UPA 100C, UPA 150C, UPA 150S, UPA 200, UPA 200B,UPA 250C, UPA 300, UPA 350, UPZ, BSX - BSF.

UPA 100C
Vícestupňová ponorná čerpadla do vrtů v celonerezovém provedení pro průměry studní od 100 mm (4 palce). K dispozici s jednofázovými a třífázovými motory s krátkým kabelem. Použití: domácí zásobování vodou, zavlažování a kropení, snižování hladiny spodní vody, požární systémy, chladící okruhy, rovněž jako zesilování tlaku a klimatizační systémy.




UPA 150C
Vícestupňové odstředivé čerpadlo pro vertikální nebo horizontální instalaci v celonerezovém provedení; vložená ložiska v každém stupni; tělesa článků připevněna kovovými pásy; zabudovaný snadno demontovatelný zpětný ventil chráněný proti zablokování; volitelně výstup čerpadla se závitem nebo přírubou; sací síto, lucerna motoru a těleso ventilu vyrobené z přesně lité nerezové oceli; laserem svařovaná oběžná kola; schválení pro pitnou vodu ACS; dovolený obsah písku 50 g/m3. Přednaplněný ponorný motor; třífázový; rotor nakrátko se samonastavitelným axiálním ložiskem a dostatečně dimenzovaná membrána pro vyrovnání tlaku; konstrukce v souladu se standardem VDE; krytí IP 68; s elektrickým kabelem. Použití: čerpání čisté nebo lehce znečištěné vody pro domácí a všeobecné zásobování vodou, zavlažování a kropení, snižování a odčerpávání hladiny spodní vody, zvyšování tlaku, klimatizace a systémy přenosu tepla a fontánách atd.


Horizontální čerpadla znečištěné vody

KWP GN/GC/GH/C2/H
Horizontální, radiálně dělené, jednostupňové čerpadlo se spirálním tělesem, procesní konstrukce, jednovtokové, s různými typy oběžného kola: kanálové kolo, otevřené vícekanálové kolo a vířivé kolo. Použití: čerpání předčištěné odpadní vody, špinavé vody, všech druhů kalů bez vláknitých příměsí a média s pevnými látkami do 5 % sušiny.




KWP-Bloc
Horizontální, radiálně dělené, jednostupňové čerpadlo se spirálním tělesem, jednovtokové, monoblokové se standardním motorem B5, s nástrčným hřídelem a otěrnou deskou na sací straně, s různými typy oběžného kola: kanálové kolo, otevřené vícekanálové kolo a vířivé kolo. Použití: čerpání předčištěné odpadní vody, špinavé vody, všech druhů kalů bez vláknitých příměsí a média s pevnými látkami do 5 % sušiny a max. hustoty 1,1 kg/dm3.


Sewabloc
Monoblokové čerpadlo se spirálním tělesem pro horizontální nebo vertikální instalaci, spojené se standardním motorem B5/V1, s s jednokanálovým, vícekanálovým nebo vířivým oběžným kolem, výtlačná příruba podle standardů DIN a ANSI. Použití: čerpání odpadní vody a kalů všech druhů v odpadní vodě a průmyslu.



Sewatec
Čerpadlo se spirálním tělesem pro horizontální nebo vertikální instalaci v suché jímce, s s jednokanálovým, vícekanálovým nebo vířivým oběžným kolem, výtlačná příruba podle standardů DIN a ANSI. Použití: čerpání odpadní vody a kalů všech druhů v odpadní vodě a průmyslu.




Ponorná čerpadla

Ama-Drainer A/C/R/400/500
Plně zaplavitelné, vertikální, monoblokové jednostupňové ponorné čerpadlo, IP 68, s nebo bez hlídání hladiny, pro maximální ponoření 10 m. Použití: automatické vyčerpání jímek, jam, dvorů a sklepů, kde hrozí nebezpečí zatopení, snížení hladiny povrchové vody, odvodnění podchodů, odběr vody z toků a nádrží, odčerpání silně znečištěných vod s podílem vláken, např. prádelnách, společných umýváren, praček a myček (také mytí v kuchyních), živnostenských provozech.

Ama-Drainer N
Plně zaplavitelné, vertikální, monoblokové jednostupňové ponorné čerpadlo, IP 68, s nebo bez hlídání hladiny, pro maximální ponoření 10 m. Použití: automatické vyčerpání jímek, jam, dvorů a sklepů, kde hrozí nebezpečí zatopení, snížení hladiny povrchové vody, odvodnění podchodů, odběr vody z toků a nádrží.



AMA-DRAINER-BOX
Stabilní nadzemní nebo nárazuvzdorný podpodlahový s plastovou sběrnou nádrží, s odtokem ve dně a pachovou zábranou, vždy s ponorným čerpadlem Ama-Drainer, zapínaným a vypínaným automaticky, zpětný ventil. Použití: umývadla, sprchy, pračky, garážové vjezdy, sklepy a prostory s nebezpečím zatopení, atd.




Ama-Porter F, S, ICS
Zaplavitelné, vertikální, jednostupňové ponorné čerpadlo odpadní vody, vyrobené ze šedé litiny, bez ochrany proti výbuchu pro čerpání všech druhů odpadní vody a splašků.






AMA-PORTER-CK
Jednoduchá nebo dvojitá čerpací stanice v kompaktním provedení s čerpací šachtou pro zemní instalaci z PE-LLD (polyetylén). S jedním, u dvojitých zařízení se 2 výkonnými ponornými čerpadly na odpadní vodu Ama-Porter bez protivýbuchové ochrany. Provedení šachty podle DIN 1986-100 a EN 752/EN 476. Kompletní tlakové potrubí s kulovým kohoutem a kulovým zpětným ventilem instalovaným v šachtě, s možností proplachovací přípojky. Včetně svorkového spoje pro navazující tlakové vedení z PE-HD.




Amarex KRT G, G1, G2, GH
Zaplavitelné, vertikální, jednostupňové ponorné čerpadlo odpadní vody, vyrobené ze šedé litiny, bez ochrany proti výbuchu pro čerpání všech druhů odpadní vody a splašků.






Amarex N
Čerpadla Amarex N jsou ponorné jednostupňové, jednovtokové monoblokové agregáty, které nejsou samonasávací. Mohou být dodány s vířivým oběžným kolem (F), s řezacím zařízením S, pouze pro Amarex N S 50) nebo s otevřeným diagonálním jednolopatkovým oběžným kolem (D).



Amarex -N CK čerpací stanice
Kompaktní čerpací stanice s jedním nebo dvěma čerpadly ve sběrné šachtě, vyrobené z PE-LLD (polyetylen), pro instalaci do země. Jedno nebo dvě výkonná ponorná čerpadla Amarex, také v nevýbušném provedení, nebo ponorná kalová čerpadla Ama-Porter bez nevýbušné ochrany. Šachta provedena podle DIn 1986 a DIn 19 549; kompletní potrubí vyrobeno z pozinkované oceli, výtlačné potrubí z nerezové oceli 1.4571, s kulovým ventilem a kulovou zpětnou klapkou, umístěné ve sběrné šachtě, s možností přípojení proplachu, včetně svěrného připojení pro pokračující výtlačné potrubí z PE-HD. Použití: sanace pozemků, odvádění odpadní vody ze soukromých, obchodních, průmyslových a obecních prostor, společná kanalizace obytných domů (např. řadových), tlakové odvodnění.

COMPACTA
Zaplavitelné přečerpávací samostatné a zdvojené zařízení na fekálie. Použití: suterénní byty, bary, suterénní společenské místnosti a sauny, kina a divadla, veřejné budovy, hotely, hospody, restaurace, školy, průmyslové provozy, hromadné čerpání odpadních vod z řadových domků, obchodních domů a nemocnic, atd.




Vysokotlaká vícestupňová čerpadla

MOVITEC PUMPDRIVE V
Vícestupňové vysokotlaké oběhové čerpadlo (horizontální instalace na vyžádání) s protilehlým sacím a výtlačným hrdlem o stejné jmenovité světlosti (provedení inline), s regulací otáček namontovanou na motoru, pro použití při zásobování vodou obecně, pro postřikové a závlahové systémy, v zařízeních pro zvyšování tlaku, pro cirkulaci teplé, horké a chladicí vody, pro čerpání kondenzátu, napájení kotlů, zásobování domácností vodou, pro mycí zařízení a zařízení na úpravu vody, pro filtrační zařízení, pro alkalické odmašťovací/čisticí lázně, louhy, oleje/emulze,pro hasicí zařízení, reverzní osmózu a povrchovou techniku.

MOVITEC V/VS
Vícestupňové, vertikální (horizontální instalce na dotaz) vysokotlaká čerpadla, se sacím a výtlačným hrdlem stejného průměru, umístěnými proti sobě (in-line). Movitec V(S) je určen pro všeobecné zásobování vodou, postřiky, zavlažování a zařízení zvyšování tlaku, pro okruhy teplé, horké a chladící vody a dopravu kondenzátu, okruhy napájecí vody, domovní zásobování vodou, mycí linky, úpravny vody a filtrační systémy, pro odmašťovací a alkalické čistící lázně, louhy, oleje/emulze a rovněž pro požární systémy, reverzní osmózu a technologie opracování povrchů.

MOVITEC VE
Vícestupňové, vertikální (horizontální instalce na dotaz) vysokotlaká čerpadla, se sacím a výtlačným hrdlem stejného průměru, umístěnými proti sobě (in-line). Movitec VE je určen pro všeobecné zásobování vodou, postřiky, zavlažování a zařízení zvyšování tlaku, pro okruhy teplé a chladící vody, domovní zásobování vodou, mycí linky, úpravny vody a požární systémy.